Kwartalny bilans nastrojów społecznych

W naszych badaniach wskaźnikami nastrojów społecznych są m.in. oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także oceny warunków materialnych gospodarstw domowych oraz kondycji zakładów pracy respondentów. Aby syntetycznie oddać dynamikę zmian nastrojów, ich bilans kwartalny prezentujemy w postaci średnich ocen na pięciopunktowej skali od -2 do +2.

W pierwszym kwartale 2017 roku można mówić o niewielkim pogorszeniu ocen sytuacji politycznej w stosunku do poprzedniego kwartału. W szczególności dotyczy to stycznia i marca br. Prognozy dotyczące rozwoju sytuacji politycznej w Polsce, choć są lepsze niż jej obecne oceny i zbliżone do przewidywań z poprzedniego kwartału, to na ogół nie są optymistyczne.

Oceny aktualnej sytuacji gospodarczej od wielu miesięcy przyjmują wartości dodatnie i utrzymują się na praktycznie niezmienionym poziomie. W porównaniu z poprzednim kwartałem nieco poprawiły się natomiast prognozy. W szczególności dotyczy to marca br., co jest bezpośrednim efektem zwiększenia się grupy badanych oczekujących w ciągu najbliższego roku stabilizacji sytuacji gospodarczej w Polsce – kosztem spodziewających się jej pogorszenia.

Oceny warunków materialnych własnych gospodarstw domowych w pierwszym kwartale 2017 roku były generalnie pozytywne i zbliżone do ocen w poprzednim kwartale, za wyjątkiem pomiaru lutowego, w którym średnia ocen była najniższa od lipca ubiegłego roku. Średnie dotyczące przewidywanych warunków materialnych są również zbliżone do notowanych w poprzednim kwartale, a ich wartość niewiele przekracza 0 i wynika z faktu, iż zdecydowana większość badanych prognozuje w ciągu najbliższego roku stabilizację warunków materialnych swoich gospodarstw domowych.

W trakcie pierwszego kwartału 2017 roku nieznacznie pogarszały się oceny sytuacji w zakładach pracy respondentów. Nadal są one jednak wyraźnie pozytywne i zbliżone do notowanych w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Tak jak w poprzednich miesiącach większość osób aktywnych zawodowo przewiduje w ciągu najbliższego roku stabilizację sytuacji w zakładach pracy, co skutkuje niższymi średnimi w przypadku prognoz niż sytuacji aktualnej.

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w pierwszym kwartale 2017 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *