Kwartalny bilans nastrojów społecznych

W badaniach CBOS wskaźnikami nastrojów społecznych są oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także kondycji zakładów pracy respondentów oraz warunków materialnych ich gospodarstw domowych. Aby lepiej oddać dynamikę zmian nastrojów, ich bilans kwartalny zaprezentowano na tle poprzednich miesięcy.

W drugim kwartale, podobnie jak w poprzednich miesiącach, zdecydowanie lepsze były oceny dotyczące sfery prywatnej niż publicznej. Niezmiennie najbardziej krytycznie postrzegana była sytuacja polityczna, co więcej, w ciągu ostatnich trzech miesięcy odnotowaliśmy tendencje spadkowe w jej ocenach. Na początku drugiego kwartału – w kwietniu, zarejestrowaliśmy poprawę ocen sytuacji gospodarczej oraz sytuacji w zakładach pracy, zaś w kolejnych miesiącach wskaźniki te zmieniały się jedynie w bardzo niewielkim stopniu. Na względnie stabilnym poziomie w ciągu ostatnich trzech miesięcy utrzymywały się oceny warunków materialnych gospodarstw domowych.

Kwartalny bilans nastrojów społecznych

W drugim kwartale wzrósł optymizm w przewidywaniach dotyczących sfery publicznej. Pomimo pogarszania się ocen bieżącej sytuacji politycznej, zarejestrowano poprawę przewidywań jej rozwoju w ciągu najbliższego roku. Na początku kwartału w prognozach dotyczących sytuacji politycznej przeważały oceny krytyczne, pod koniec więcej było ocen pozytywnych. Początek kwartału przyniósł także poprawę prognoz stanu gospodarki, natomiast przewidywania dotyczące sfery prywatnej – sytuacji w zakładach pracy oraz warunków materialnych – w ciągu ostatnich trzech miesięcy pozostawały względnie stabilne.

Kwartalny bilans nastrojów społecznych

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w roku 2014 i 2015 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *