Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie

Katedra Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
ma zaszczyt zaprosić na

IV Międzynarodową E-konferencję Naukową

z cyklu
PEDAGOGIKA XXI WIEKU – DYLEMATY I WYZWANIA,

Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie,

która odbędzie się 24 listopada 2016 roku.

Czas wolny we współczesnym świecie jest towarem deficytowym. Zarządzanie budżetem czasu sprawia problemy zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom. Globalizacja oraz konsumpcyjny styl życia sprawiają, że pojęcie czasu wolnego nabiera dziś zupełnie innego znaczenia niż kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie przechodzi ewolucję – można dziś zaobserwować szeroki wachlarz form spędzania czasu wolnego. Czy każda z tych form jest atrakcyjna dla społeczeństwa? Czy w życiu współczesnego społeczeństwa istnieje w ogóle pojęcie czasu wolnego, czy jest ono jedynie fikcją? Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na powyższe pytania, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i potrzeby kreowania kultury czasu wolnego we współczesnym świecie.

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.

Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat w formie elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu.

Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, prawników, lekarzy, dietetyków, kosmetologów, a także przedstawicieli innych instytucji, zajmujących się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat KULTURY CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą między innymi:
– czas wolny dzieci i młodzieży,
– czas wolny człowieka dorosłego,
– współczesne formy spędzania czasu wolnego,
– wychowanie do czasu wolnego,
– niewłaściwe spędzanie czasu wolnego,
– czas wolny a zdrowie.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać do 14.10.2016 r. na adres sekretarza e-konferencji: w.welskop@medyk.edu.pl.

Opłata za uczestnictwo czynne w e-konferencji i publikację artykułu w monografii wynosi 110 zł.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *