Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Dyskurs, tekst, kultura

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Filologii Polskiej
oraz Komisja Nauk Filologicznych PAN
Oddział we Wrocławiu

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Dyskurs, tekst, kultura,

która odbędzie się w dniach 15-17 października 2015 r. we Wrocławiu.

Celem konferencji jest skupienie uwagi jej uczestników na bogactwie możliwych sposobów aktualizacji tekstowych dyskursu kulinarnego. Organizatorom szczególnie zależy na referatach reprezentujących najnowsze metodologie i perspektywy jego tekstowej efektywizacji na poziomie funkcjonalnym, pragmatycznym i kulturowym we wszystkich odmianach stylowych języka. Przewidziano następujące sekcje tematyczne:

  1. Kuchnia i stół – dyskurs, tekst, gatunek
  2. Kuchnia narodowa, regionalna, domowa – paralele i transfery
  3. Porady kulinarne w mediach
  4. Transgresje kulinarne – religia, literatura, film
  5. Dyskurs parakulinarny – dietetyka i zdrowe żywienie

Akt kulinarny obejmuje przyrządzanie jedzenia i jego spożywanie. Tekstowe odwzorowania w komunikacji społecznej stanowią syntezę determinantów systemowych, pragmatycznych, genologicznych i kulturowych. Funkcjonują z jednej strony w formie książki kucharskiej, jadłospisu, rozmowy biesiadnej, toastu, felietonu, pamiętnika, przewodnika, blogu, spotu z drugiej – jako obrazy, motywy, toposy literacko-kulturowe.

Tematyka kulinarna zadomowiła się na dobre w prasie, radiu, telewizji i Internecie. Telewidzowie mogą oglądać podróżującego Roberta Makłowicza, łamiącego przepisy Okrasę, słuchać wskazówek Doradcy smaku lub pasjonować się pojedynkami uznanych kucharzy z amatorami w takich audycjach, jak Master Chef lub Piekielna kuchnia. Poradnictwo kulinarne zdominowało także blogosferę. W logosferze wirtualnej obserwujemy ewolucję dyskursu kulinarnego w kierunku tekstów o nieostrym, eklektycznym wzorcu gatunkowo-stylistycznym, odwzorowującym indywidualne preferencje i upodobania wynikające z autorskich doświadczeń.

Postrzegamy kulinaria z jednej strony w kontekście działań kulturowych, z drugiej – w perspektywie strategii komunikacyjnej, znajdującej zastosowanie w aktualizacjach tekstowych dyskursu o jedzeniu. Powszechność kuchni i stołu w komunikacji społecznej decyduje o interdyscyplinarnym charakterze naszej konferencji, toteż zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i obszarów badawczych – językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców, antropologów kultury – zainteresowanych tym zjawiskiem.

Komitet Programowy
prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski,
prof. dr hab. Jan Miodek, UWr
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr
prof. dr hab. Maria Wojtak, UMCS

Komitet Organizacyjny
dr hab. Waldemar Żarski, prof. UWr
mgr Tomasz Piasecki, UWr
dr Aleksandra R. Knapik, KNF PAN
dr Marcin Odelski, KNF PAN
dr Szymon Wach, KNF PAN

Wystąpienia: referat (15 minut), plakat.
Sesja plakatowa odbędzie się 16.10.2015 r.

Miejsce obrad: Wrocław, budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Termin przesyłania zgłoszeń (dane osobowe, temat, abstrakt do 300 słów – pol./ang): 30.06.2015 r.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: kulinarnywroclaw@gmail.com
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Opłata konferencyjna: 300 zł; doktoranci – 200 zł (pokrywa koszt materiałów konferencyjnych, cateringu oraz uroczystej kolacji).

Publikacja ukaże się w serii wydawniczej Komisji Nauk Filologicznych PAN.

Kontakt z organizatorami:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. prof. UWr Waldemar Żarski zarski51@yahoo.com
Sekretarz konferencji: mgr Tomasz Piasecki t.d.piasecki@gmail.com tel. 665 538 150

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń oraz opłaty będą przesyłane zainteresowanym osobom.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *