Które grupy napotykają w życiu społecznym największe trudności i ograniczenia?

Według ankietowanych największe ograniczenia i trudności w życiu społecznym napotykają osoby z niepełnosprawno- ściami, a w drugiej kolejności ludzie biedni, ubodzy. Mniej więcej co czwarty badany uważa, że najtrudniej żyje się osobom starszym oraz bezdomnym, a mniej więcej co piąty – że byłym więźniom oraz osobom chorującym psychicznie. Porównywalne grupy ankietowanych sądzą, że największe trudności i ograniczenia w społeczeństwie napotykają słabo wykształceni, bezrobotni, migranci oraz osoby o odmiennej orientacji seksualnej.

Które grupy napotykają w życiu społecznym największe trudności i ograniczenia?

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w lipcu 2018 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *