Kształcenie elity społecznej: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

zaprasza do udziału w
I Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Edukacja elit XXI wieku” pt.

Kształcenie elity społecznej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,

która odbędzie się w dniach 23-25 września 2015 r. w Gliwicach.

Konferencja podejmuje próbę refleksji teoretycznej, a zarazem wypracowania praktycznych rozwiązań w zakresie wszechstronnego kształcenia elity społecznej. Jej uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania:

  • Czy elita jest grupą społeczną?
  • Czy posiada wewnętrzną organizację, odrębność, system wartości?
  • Jakie są kryteria jej wyróżnienia (elita walorów, posiadania, rodowa, funkcji, zasług, godności)?
  • Czy elita tworzy własną kulturę (kulturę elitarną)? Jakie miejsce zajmuje elitaryzm we współczesnym paradygmacie życia społecznego?
  • Jaki jest wpływ elit społecznych na poszczególne obszary władzy?

Propozycje zagadnień:
Przeszłość
– Etos Uniwersytetu
– Elita przeszłości
– Doskonalenie i samodoskonalenie w perspektywie historycznych uwarunkowań

Teraźniejszość
– Elitaryzm czy egalitaryzm kształcenia na poziomie wyższym?
– Potrzeby zawodowe a specjalizacja kształcenia
– Instytucja akademicka w obliczu współczesnych uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i społecznych
– Kształcenie elit wobec procesów internacjonalizacji i globalizacji
– Kształcenie elit a komercjalizacja i konkurencyjność szkolnictwa wyższego
– Potrzeby rynku pracy a profile kształcenia elit
– Rola kultury organizacyjnej instytucji akademickiej w procesie kształcenia elit

Przyszłość
– Zadania szkoły wyższej wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości
– Nowe role elit społecznych
– Elity Pasji czy elity zawodowych „konieczności”?
– Kształcenie elit a problem zmian statusu absolwenta szkoły wyższej
– Kształcenie elit przyszłości w perspektywie procesów przewidywalnych i niewiadomych uwarunkowań społecznych

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 sierpnia 2015 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.