Kryzysy społeczno-polityczne jako determinanty zachowań wyborczych

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Kryzysy społeczno-polityczne jako determinanty zachowań wyborczych,

która odbędzie się 4 marca 2016 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej 3.

Tegoroczna edycja konferencji skoncentruje się na wpływie kryzysów społeczno – politycznych, traktowanych jako determinanty zachowań wyborczych od 2001 r. Kwestiami poruszanymi w ramach niniejszego wydarzenia będzie wpływ na zachowania wyborcze w obrębie poszczególnych reżimów politycznych m.in. rewolucji (Arabska Wiosna), terroryzmu, kryzysu ekonomicznego, afer politycznych, migracji oraz ewentualnych zagrożeń demokracji. Tematyka konferencji pozostaje otwarta w zakresie zachowań politycznych we wszystkich systemach politycznych.

Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie wyników własnych badań przez badaczy z całej Polski. Ponadto konferencja ukierunkowana jest na wymianę poglądów, doświadczeń oraz dyskusje w zakresie badań dotyczących obszarów związanych z zachowaniami politycznymi, a także tematyki przedstawianych referatów. Formuła konferencji sprowadzać się będzie do 15 -minutowych wystąpień uczestników. Końcowym etapem każdego panelu będzie dyskusja nad zawartością merytoryczną, metodologiczną i formalną.

Tematyka konferencji:

  • postawy polityczne jako trwały stosunek jednostki lub grupy do polityki, systemu politycznego, partii politycznych, elit, przywódców;

  • czynniki wpływające na kształtowanie zachowań i postaw politycznych;

  • zachowania w okresie kampanii wyborczych w XXI w.;

  • zachowania wyborcze elektoratu.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) przyjmowane będą do 31 stycznia 2016 r. Zgłoszenia należy kierować na adres: zachowaniapolityczne@gmail.com.

Do komitetu naukowego konferencji należą m.in.: dr Marzena Cichosz, dr hab. Dariusz Skrzypiński.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *