Kontrola społeczna – komu służy i jak działa?

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, Sekcja Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS oraz Oddział Warszawski PTS

zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.:

Kontrola społeczna – komu służy i jak działa?

która odbędzie się w dniu 17 marca 2017 roku w Warszawie w gmachu Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Podchorążych 20.

Celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi m.in. na pytania:

– jak współcześnie rozumiany jest ład społeczny podtrzymywany siłami kontroli społecznej?

– jak identyfikowane są zagrożenia ładu społecznego stanowiące wyzwania dla przeciwdziałającej im kontroli społecznej?

– jak przebiegają procesy instytucjonalizacji kontroli społecznej w jej aspektach ideologicznych, prawnych, organizacyjnych, profesjonalnych, ekonomicznych?

– jakie środki kontroli społecznej uznaje się za właściwe dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom? Jaki jest stopień ich społecznej akceptacji?

– jakie zmiany strategii i stylów działania kontroli społecznej postulowane są w ramach poszczególnych polityk publicznych?

– w jakiej postaci występują i jakie mają znaczenie niezinstytucjonalizowane formy kontroli społecznej?

Do udziału w konferencji zapraszamy zainteresowanych jej problematyką badaczy, praktyków, doktorantów i studentów.

Przewidziana jest publikacja najlepszych wystąpień konferencyjnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Nadsyłanie propozycji referatów: 31 stycznia 2017 r.

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *