Konspekt pracy magisterskiej

Zobacz czym jest konspekt pracy magisterskiej i z jakich elementów się składa, zapoznaj się z przykładem konspektu pracy magisterskiej.

Konspekt pracy magisterskiej

Niektórzy promotorzy wymagają od studentów wykonania konspektu pracy magisterskiej. Jeśli jednak Twój promotor tego nie czyni, warto zrobić taki konspekt dla siebie. Pozwoli Ci to „ogarnąć” problematykę, jaką chcesz się zająć. Konspekt ten będzie pewnego rodzaju szkicem twojej pracy. Pozwoli Ci zebrać pomysły i informacje na temat badanego zjawiska. Zrobiony porządnie, oszczędza wiele pracy i nerwów później.

W konspekcie powinny się znaleźć następujące elementy:

1. Temat pracy – powinien być niezbyt szeroki, ponieważ sprzyja to powierzchowności. Jednocześnie musi precyzyjnie określać to, czego ma dotyczyć praca. Powinien być również sformułowany w taki sposób, aby zachęcić do przeczytania danej pozycji.

2. Problem badawczy – problemem badawczym może być wszystko. Jest on na ogół sformułowany jako pytanie, odnoszące się do sedna pracy magisterskiej, np. „jakie są przyczyny…?”, „dlaczego miało miejsce…?”, „czy zjawisko… jest powiązane z…?”.

3. Przedmiot badania – to inaczej to, co chcesz badać. Przedmiotem badania może być, np. grupa studentów działających w kole naukowym, czy też środowisko górników, itp.

4. Cele badawcze – celem jest to, co chcesz osiągnąć poprzez realizację badań.

5. Paradygmat – dobrze jest określić w jakim paradygmacie będziesz się poruszać w trakcie pracy. Nie każdy promotor wymaga przygotowania tej części. Niemniej dobrze jest wiedzieć czy patrzysz, np. z punktu widzenia systemu, czy też bardziej bliski jest Ci paradygmat interakcyjny.

6. Założenia teoretyczne – w tym miejscu warto przejrzeć materiał naukowy odnoszący się do problematyki Twojej pracy magisterskiej. Dzięki temu, będziesz mógł/mogła określić hipotezy i dobrać metody badawcze. Oszczędzi Ci to także dużo energii przy pisaniu rozdziału teoretycznego.

7. Metody i narzędzia badawcze – należy określić, jakimi metodami będziesz się posługiwać. Czy będzie to wywiad fokusowy, czy też raczej skłaniasz się ku obserwacji uczestniczącej, a może w ogóle rezygnujesz z tych metod na rzecz, np. analizy treści. Niekoniecznie musisz pisać pracę empiryczną. Może to być także praca teoretyczna, jednak również w niej należy określić metody badawcze.

8. Hipotezy badawcze – kiedy poznałeś/aś, choćby szczątkowo teorię na dany temat, możesz określić to, co chcesz badać i co chcesz osiągnąć. Jest to także dobry moment na postawienie hipotez badawczych, czyli propozycji odpowiedzi na pytanie badawcze, wynikające z problemu badawczego.

9. Harmonogram – należy określić dokładnie datę, do kiedy planujesz realizację poszczególnych części Twojego projektu. Dzięki temu zapewnisz sobie panowanie nad czasem, jak i umożliwisz komfort psychiczny, gdyż wiesz, do kiedy co zrobić, aby zdążyć napisać pracę dyplomową.

10. Literatura – dokonaj spisu poszczególnych pozycji, które mogą Ci się przydać przy dalszej pracy nad pracą magisterską.

Przykłady

Bibliografia

  1. Babbie, E. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Boć, J. 2006. Jak pisać pracę magisterską. Wrocław: Kolonia Limited.
  3. Węglińska, M. 2005. Jak pisać pracę magisterską? Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
  4. Zenderowski, R. Technika pisania prac magisterskich. Warszawa: CeDeWu.
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *