Konflikty etniczne w Europie

Instytut Politologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku.
Uwarunkowania – stan obecny – wyzwania dla polityki bezpieczeostwa
,

która odbędzie się w dniach 9-10 września 2015 r. w Lidzbarku Welskim.

Idea konferencji
Kilkakrotnie w XX wieku ogłaszano już śmierć narodu i tożsamości narodowych/etnicznych. Pierwszy raz po I wojnie światowej na fali liberalnych projekcji nowego ładu światowego, drugi raz – pod koniec II wojny światowej – w przekonaniu, że po tak straszliwych doświadczeniach wojennych, ludzkość nie zdecyduje się na rozpętanie kolejnej wojny. Wówczas to znany teoretyk stosunków międzynarodowych Edward Hallet Carr opublikował swoją „głośną” książkę pt. Nationalism and after. Po raz trzeci śmierć nacjonalizmu i nienawiści etnicznej ogłoszono pod koniec zimnej wojny, nie zauważając, że w tym czasie miał miejsce w Europie największy konflikt etniczny po II wojnie światowej (Jugosławia), i że w Rwandzie zamordowano prawie milion osób w 100 dni przy użyciu najbardziej prymitywnej broni oraz… obojętności społeczności międzynarodowej. Wydarzenia, jakie mają miejsce od niedawna na Ukrainie, Syrii oraz w państwach Magrebukażą nam ostrożnie podchodzić do tego typu idealistycznych projekcji. Wyniki badań prowadzonych w ramach projektów naukowych zajmujących się konfliktami etnicznymi (np. Uppsala Conflict Data Program, Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung), nie pozostawiają żadnych złudzeń. Świat, w tym Europa oraz jej bezpośrednie otoczenie stają się coraz częściej areną krwawych konfliktów. Zarówno tych inicjowanych i prowadzonych z zewnątrz, jak i tych wewnętrznych, których natura podlega istotnym przemianom.

Wobec tego faktu trudno naukowcom reprezentującym nauki społeczne i humanistyczne przejść obojętnie. Z różnych stron (media masowe, polityczni decydenci, obywatele) formułowane są pod naszym adresem pytania o przyczyny, skalę, możliwe scenariusze rozwoju konfliktów etnicznych. Chcielibyśmy, aby ta konferencja spełniła dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, zależy nam na wzajemnym wysłuchaniu się i zrozumieniu istoty oraz uwarunkowań (wewnętrznych, międzynarodowych) różnych konfliktów etnicznych w Europie i jej bezpośrednim otoczeniu (Kaukaz, region postradziecki, Bałkany, Bliski Wschód, Afryka Północna). Po drugie, chcielibyśmy umożliwić spotkanie i dyskusje między naukowcami, którzy na co dzień zajmują się tą problematyką, a w efekcie – nawiązywanie bliższej współpracy, w tym wspólne występowanie we wnioskach grantowych.

Jednocześnie nie chcielibyśmy zatrzymać się na etapie wyjaśniania przyczyn, przebiegu i konsekwencji konfliktów. Zależy nam bowiem na profesjonalnej refleksji na temat możliwości ich przezwyciężania, uśmierzania i rozwiązywania. W tym celu chcielibyśmy oddać głos specjalistom m.in. z zakresu nauk o bezpieczeństwie.Proponowana konferencja powinna stad się forum wymiany myśli i doświadczeń między politologami, socjologami, historykami, antropologami, ale także reprezentantami rodzącej się dyscypliny nauk o bezpieczeństwie.

Informacje organizacyjne
Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 czerwca 2015 r.

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł.

Pobierz
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *