Konferencja „I’m gonna be a scientist!” w Łodzi, czyli pierwsze kroki przyszłych naukowców

Jak pisać i czytać artykuły naukowe, napisać wnioski o granty czy ciekawie prezentować wyniki swoich badań? Między innymi tego mogą się dowiedzieć młodzi naukowcy podczas ogólnopolskiej konferencji „I’m gonna be a scientist!”, która 12-13 stycznia odbędzie się w Łodzi.

Organizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi impreza przeznaczona jest dla osób, które pragną zacząć pracę naukową lub stawiają w niej pierwsze kroki. Zaplanowano sesję wykładową, warsztatową i targi kół naukowych.

Jak podkreśla przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji Magda Barańska, łódzka konferencja znacząco różni się od innych podobnych wydarzeń organizowanych przez środowiska studenckie. Jej uczestnicy bowiem nie prezentują wyników swoich badań czy też przeglądów literaturowych, ale dowiadują się, w jaki sposób rozpocząć pracę jako naukowiec.

“Obejmuje to naukę pisania wniosków o granty, czytania i pisania artykułów- czyli umiejętności niezbędne w warsztacie każdego badacza. Konferencja ma też wymiar networkingowy – studenci poznają aktywnych wykładowców i rówieśników, którzy mają znaczne osiągnięcia na polach nauk biomedycznych” – zapowiada Barańska.

Na pierwszy dzień konferencji zapowiedziano sesję wykładową oraz targi kół naukowych. Jako prelegenci wystąpią profesorowie łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, posiadający znaczący dorobek naukowy i chętnie współpracujący ze studentami. Znajdą się wśród nich popularyzatorzy, m.in. dr Michał Podgórski- laureat konkursu FameLab 2017, czy osoby zajmujące się transferem badań do biznesu.

“Podczas jednej z sesji odbędą się tzw. lightning talks – krótkie, maksymalnie pięciominutowe wystąpienia młodych badaczy, którzy opowiedzą, co najbardziej interesuje ich w nauce i nad czym obecnie pracują” – dodała. Zaprezentują się studenci z uczelni polskich i zagranicznych, m.in. z University of Glasgow, Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Ulster University.

W trakcie pierwszego dnia we foyer odbędą się także targi kół naukowych, gdzie można będzie porozmawiać ze studentami UM aktywnie działającymi naukowo, poznać możliwości rozwoju w ramach różnych dziedzin nauk biomedycznych.

Wszyscy chętni będą mogli ćwiczyć umiejętności szycia chirurgicznego, wszyć pierścień zastawki na modelu serca, wykonać zadania na trenażerach laparoskopowych czy przeanalizować swoje parametry metaboliczne.

Konferencja została objęta patronatem m.in. prezydenta Łodzi, rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Akademii Młodych Uczonych PAN. Udział w niej jest bezpłatny.

Studenckie Towarzystwo Naukowe UM w Łodzi to organizacja, której celem jest rozwijanie naukowych zainteresowań studentów łódzkiej uczelni medycznej oraz przygotowywanie ich do pracy naukowo-badawczej. STN współpracuje z uczelnianymi oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami studenckimi o charakterze naukowym.

Rokrocznie organizuje międzynarodową konferencję “Juvenes Pro Medicina”, a od trzech lat ogólnopolską imprezą pod hasłem „I’m gonna be a scientist”.

Program konferencji można znaleźć tu: http://imgonnabeascientist.umed.pl/

Nauka w Polsce – PAP

Pin It

Komentarz do wpisu “Konferencja „I’m gonna be a scientist!” w Łodzi, czyli pierwsze kroki przyszłych naukowców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *