Komunikacja wewnętrzna w firmie

System komunikacji wewnętrznej w firmie często tworzy się samoistnie, bez żadnego planu i strategii działania. W zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa, system ten jest mniej lub bardziej rozbudowany, ale istnieć musi, żeby możliwe było przekazywanie informacji na różnych szczeblach hierarchii pracowników.

Temat szkoleń w zakresie komunikacji wewnętrznej w firmie lub organizacji podejmuje wiele firm coachingowych – warto jednak na kilka rzeczy zwrócić szczególną uwagę, zanim dokona się wyboru szkolenia. Po pierwsze – trenerzy/mediatorzy. Sprawdź ich kwalifikacje – w jakiej dziedzinie się specjalizują? Jakie szkolenia oraz kursy skończyli? Dopytaj, jak wyglądają szkolenia. Zapoznaj się z całym planem dnia. Szkolenia dot. komunikacji wewnętrznej w firmie, prowadzone przez icomms.pl są jedno lub dwudniowe. Warto zainwestować więcej czasu, bo to jest potrzebne i ma bezpośrednie przełożenie na skuteczność szkolenia. Komunikacja w zespole zyskuje na jakości praktycznie od razu, co więcej szkolenia z komunikacji bardzo dobrze wpływają na integrację zespołu. W zależności od tematu szkolenia, akcent może być położony na komunikację pomiędzy menadżerami, między menadżerami a pracownikami, komunikację międzypokoleniową, facylitację w zespole menadżerów lub liderów.

Facylitacja w biznesie

Budując strategię komunikacji wewnętrznej w organizacji, warto skorzystać z wypracowanych schematów rozwiązań. Facylitator, czyli mediator, który ma doprowadzić do „ułatwienia” rozmów między pracownikami, posługuje się szeregiem metod. Techniki komunikacyjne pozwalają rozwiązać konflikt, oferują narzędzia, które umiejętnie stosowane w praktyce w przyszłości pozwolą uniknąć napięć wewnątrz firmy. System ustalania priorytetów, delegowania zadań, zarządzania pracownikami, przekazywania informacji – to są nadrzędne kwestie, dzięki którym firma może dobrze lub źle funkcjonować. Na poziomie komunikacyjnych powstaje najwięcej konfliktów czy niejasności. Niezrozumienie, niedocenienie, frustracja często wynikają z użycia niewłaściwych komunikatów – może został źle dobrany czas lub sposób przekazywania informacji. Strategia komunikacji wewnętrznej bazuje na konkretnych narzędziach, których stosowanie przynosi określone efekty.

Kanały komunikacji

Firmy szkoleniowe, na przykład icomms.pl, pomogą dobrać odpowiednie narzędzia do przekazywania informacji wewnątrz organizacji na różnych szczeblach hierarchii pracowników. W tym celu trener przed rozpoczęciem szkolenia, zapoznaje się ze strategią firmy, z systemem komunikacji wewnętrznej, który na ten moment obowiązuje. Kanały komunikacji są bardzo ważne – nie tylko sam komunikat niesie ze sobą treść, ale także sposób, w jaki został przekazany. Całość wpływa na odbiór komunikatu, wizerunek menadżera w oczach pracownika, budowę autorytetu, a w efekcie realizację lub nie poleceń przełożonego oraz w szerszej perspektywie atmosferę pracy. Dobra komunikacja wewnętrzna w firmie nie powstanie z niczego, ale w wyniku szkoleń i pracy nad tym obszarem, może zmienić się wiele.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *