Komorowski do studentów: życzę odwagi w stawianiu trudnych pytań

Prezydent Bronisław Komorowski podczas poniedziałkowej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie życzył studentom odwagi w stawianiu trudnych pytań i szukaniu odpowiedzi.

Nawiązując do patrona uczelni kard. Wyszyńskiego, prezydent Komorowski mówił, że kolejne pokolenie, które wyrasta w wolnej Polsce, ma przed sobą wiele ambitnych wyzwań. „To, o co walczył kardynał Wyszyński, czyli jedność Polaków niezależnie od światopoglądu, szacunek dla bliźniego nawet, jeśli jest moim konkurentem, to nadal istotne wyzwanie w życiu społecznym Polski” – podkreślił.

Powołując się na słowa Jana Pawła II prezydent przypomniał także, „by nie zachłystując się wolnością, stale nad nią pracować, wzbogacać i umacniać”. „Pamiętać, że wolność nie jest dana raz na zawsze, ale wymaga ciągłej pracy i podejmowania nowych wyzwań, jest wezwaniem do odpowiedzialności i budowania wspólnoty” – mówił Komorowski, przywołując myśl papieża.

Jak zaznaczył Komorowski, odpowiedzialność za budowanie wspólnoty jest szczególnie widoczne na gruncie środowisk akademickich. „Jest też wyzwaniem dla wszystkich: w skali państwa, narodu, małych ojczyzn i rodziny” – dodał.

„Wspólnota duchowa musi być otwarta, co rozumieją wszyscy funkcjonujący w obszarze wspólnot uniwersyteckich” – powiedział prezydent. Tylko wtedy – jak podkreślił – wspólnota jest wielka, a konfrontując się z innymi wspólnotami może zachować swoją atrakcyjność i żywotność. „Warto więc podkreślać i wzmacniać poczucie otwartej wspólnoty akademickiej” – dodał Komorowski.

U progu nowego roku akademickiego Komorowski życzył studentom „odwagi w stawianiu trudnych pytań i szukaniu niełatwych odpowiedzi”. „Liczę na to, że absolwenci UKSW będą wyróżniali się obywatelskim zaangażowaniem, a zdobyta tutaj wiedza, umiejętności i doświadczenia pozwolą (…) na dobre funkcjonowanie w każdym obszarze życia społecznego – od rodziny poczynając, na narodzie kończąc” – dodał prezydent.

Komorowski zwrócił też uwagę, że „rola Kościoła katolickiego w trudnym czasie przetrwania i dotrwania do czasów wolności, a także odzyskiwania wolności w okresie przełomu ustrojowego była nie do zastąpienia”. „Była to rola kształtowania postaw odwagi i rozwagi, umiejętności wyznaczania sobie ambitnych celów, a także ograniczeń” – podkreślił.

Nawiązując do 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku Komorowski przypomniał, że „kardynał Stefan Wyszyński nazwał w swoich zapiskach Boga +ojcem wolności+”. „To jest wielkie wyzwanie i zadanie dla nas wszystkich, by tą myśl rozwijać, pojęcie Boga jako ojca wolności” – podkreślił. Jak zaznaczył, „to jest tak samo wyzwanie, jak i zobowiązanie”.

UKSW jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Aktualnie uczelnia kształci ponad 16 tys. studentów na 32 kierunkach studiów.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.