Kobieta w nauce

Zespół ds. Dobrych Praktyk, działający na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Socjologii UKSW oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

zapraszają do udziału
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.

Kobieta – dom, przestrzeń publiczna i nauka,

która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

Celem czwartej z cyklu corocznych konferencji naukowych pod hasłem „Kobieta w nauce”, jest kontynuowanie dyskusji naukowców, przedstawicieli różnych dyscyplin, organizacji oraz podmiotów zaangażowanych i zainteresowanych zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą obecnością kobiet w przestrzeni publicznej i różnych sferach życia. W tym roku dyskurs będzie zorientowany na zagadnienia perspektyw i szans badań oraz analizy obecnej sytuacji kobiet w przestrzeni publicznej, jak również na takie obszary jak: życie rodzinne, problematyka opieki nad osobami zależnymi, praca kobiet, przebieg ich kariery zawodowej – w tym naukowej, oraz związek tych procesów z zagadnieniem godnej pracy oraz koncepcją work-life balance.

We współczesnym świecie role społeczne mężczyzn i kobiet uległy redefinicji. Zachodzące zmiany w większej mierze dotyczą właśnie kobiet, które stanowią coraz wyższy odsetek osób aktywnych zawodowo. Świadczy to o tym, że praca stanowi coraz większą wartość w życiu Polek. Z drugiej jednak strony rodzina plasuje się na pierwszej pozycji wśród cenionych przez nie wartości. Sytuacja taka oznacza ścieranie się dwóch tendencji. Po pierwsze część kobiet dąży do wyzwolenia się z tradycyjnie przypisywanej im roli, co wywołuje potrzebę zmian i stworzenie nowego kontraktu płci. Jednocześnie wzrasta odsetek kobiet, które pragną łączyć życie zawodowe z rodzinnym i prowadzeniem domu. Umiejętność łączenia pracy zawodowej z innymi wymiarami życia takimi jak dom, rodzina, wychowywanie dzieci, rozwijanie własnych zainteresowań i pasji jest niezwykle istotna ponieważ wpływa na osiągnięcie równowagi między życiem osobistym a zawodowym.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają: socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, prawników, a także przedstawicieli innych nauk zainteresowanych tą tematyką.

Zgłoszenia w języku polskim lub angielskim można nadsyłać do 28 lutego 2017 r. mailem na adres womeninsciencezdsdp@gmail.com. Abstrakty nie powinny być dłuższe niż 500 słów.

Pierwszego dnia, tj. 4 kwietnia w godzinach 14.30-16.00 organizatorzy zaplanowali 3 równolegle warsztaty:

  • Warsztat I: Ja w relacji z innymi – jak budować dobre relacje?
  • Warsztat II: Jak znaleźć motywacje przed kolejnym wyzwaniem zawodowym?
  • Warsztat III: Moje życie – mój dom. Dlaczego boimy się własnej miłości? Kurs doskonalenia personalnego

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do dnia 3 kwietnia na adres: womeninsciencezdsdp@gmail.com. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji
Strona wydarzenia
Warsztaty

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *