Kobieta – nauka – społeczeństwo

Zespół ds. Dobrych Praktyk
działający na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Instytut Socjologii
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
oraz Oddział Warszawski
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

zapraszają do udziału
w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej
z cyklu „Kobieta w nauce” pt.

Kobieta – nauka – społeczeństwo,

która odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. w Warszawie na terenie uczelnianego campusu im. ks. R. Rumianka przy ul. Wóycickiego 1/3.

Celem piątej z cyklu corocznych konferencji naukowych pod hasłem „Kobieta w nauce”, jest kontynuowanie dyskusji naukowców, przedstawicieli różnych dyscyplin, organizacji oraz podmiotów zaangażowanych i zainteresowanych zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą obecnością kobiet w nauce, społeczeństwie, przestrzeni publicznej i różnych sferach życia.

Pragniemy aby dyskusja tej edycji konferencji skoncentrowana była wokół następujących obszarów:

  • praca naukowa kobiet;
  • status kobiet w nauce;
  • kobiety w przestrzeni miejskiej i wiejskiej;
  • kobiety a sztuka;
  • praca zawodowa kobiet;
  • obowiązki domowe i rodzinne kobiet;
  • work life balance w życiu kobiet;
  • kobiecość ucieleśniona – zdrowie, kondycja fizyczna, wizerunek kobiet, postrzeganie siebie;
  • kobiety w relacji z innymi;
  • rola kobiet w społeczeństwie.

Zaproponowane tematy sesji są tylko punktem wyjścia do naszej dyskusji. Jesteśmy także otwarci na propozycje wystąpień, które stanowią eksplorację tematyki szeroko pojętej obecności kobiet w nauce oraz społeczeństwie.

Pragnąc kontynuować dyskusję na ten temat do udziału w konferencji zapraszamy: socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, prawników, a także przedstawicieli innych nauk zainteresowanych tą tematyką. Mile widziane są zarówno prezentacje wyników badań własnych i projektów naukowych, prezentacje studium przypadku, jak i wystąpienia teoretyczne.

Abstrakty w języku polskim lub angielskim prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2018 r. na adres: womeninsciencezdsdp@gmail.com. Informacja o zakwalifikowaniu wystąpień zostanie przekazana Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 15 lutego.

Organizatorzy planują wydanie zeszytów, na które składać się będą przyjęte abstrakty. Konferencja prowadzona będzie w języku polskim oraz angielskim. W przypadku pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z członkami komitetu organizacyjnego: womeninsciencezdsdp@gmail.com.

Kobieta – nauka – społeczeństwo

Pobierz
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.