Jak napisać handout?

Handout Handout to materiał pomocniczy, rozdawany słuchaczom w czasie wystąpień publicznych (odczytów, prezentacji, wykładów, referatów itp.). Jest on skróconą wersją wystąpienia lub zbiorem omawiany...

Jak napisać notatkę z książki?

Notatka z książki Wydawałoby się, że napisanie notatki z książki, czy czasopisma jest czymś prostym i dość oczywistym. Jednak nie jest to zawsze prawda. Będąc na studiach niejednokrotnie będziesz mus...

Jak przygotować prezentację?

Prezentacja Prezentacja polega na publicznym wystąpieniu, gdzie osoba występująca posługuje się materiałami wizualnymi w trakcie swojej wypowiedzi. Wskazówki Na slajdach nie powinien znajdować się ca...

Konspekt pracy magisterskiej

Zobacz czym jest konspekt pracy magisterskiej i z jakich elementów się składa, zapoznaj się z przykładem konspektu pracy magisterskiej. Konspekt pracy magisterskiej Niektórzy promotorzy wymagają od s...

Kwestionariusz wywiadu – przykład

Poniżej zaprezentowane zostanie urzeczywistnienie pewnego procesu myślowego prowadzącego do skonstruowania kwestionariusza wywiadu, na tyle krótko i konkretnie żeby wytłumaczyć, ale nie zanudzić. Pod...

List wprowadzający

LIST WPROWADZAJĄCY Czym jest list wprowadzający List wprowadzający jest konstruowany najczęściej w przypadku ankiety pocztowej, aby wyjaśnić respondentom cel badania i zachęcić ich do udzielania odpo...

Metryczka

Metryczka Możemy mówić o: metryczce respondenta; metryczce próby; metryczce ankietera. Jeśli kwestionariusz jest wypełniany przez ankietera, można zamieścić z tyłu kwestionariusza metryczkę próby i a...

Notatka z wykładu

Notatka z wykładu Wykład polega na ustnym przekazywaniu wiedzy. Ma formę rozbudowanej wypowiedzi na dany temat. Osoba wykładająca występuje w nim przed audytorium, prowadząc jak gdyby monolog. Wykład...