Projekt badań (etapy)

Projekt badań (etapy) Każde badanie wymaga indywidualnego projektu badań. Istnieją jednak pewne wytyczne, których warto się trzymać przy realizacji własnego projektu, po to aby mieć pewność, że praca...

Projektowanie kwestionariusza

Projektowanie kwestionariusza W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób należy konstruować kwestionariusz, tak aby mierzył on dokładnie to, co chcesz zmierzyć. Zanim zaczniesz projektować lub chociaż...

Referat

Referat Referat jest to mówiąc najprościej, tekst przygotowany do wygłoszenia w kręgu zainteresowanych osób. Przyjmuje się, że wystąpienie takie nie powinno być dłuższe niż 15-20 minut. Czasami przyg...

Strona tytułowa kwestionariusza

Strona tytułowa kwestionariusza Strona tytułowa kwestionariusza, niezależnie od tego czy będzie to kwestionariusz wywiadu czy kwestionariusz ankiety, powinna zostać napisana i zaplanowana starannie. ...

Wywiad fokusowy

Artykuł dotyczy wywiadu fokusowego. Składa się on z pewnych etapów, które warto poznać, a także wiedzieć jak powinien zachowywać się w jego trakcie moderator. Wywiad fokusowy Wywiad fokusowy, to inac...

Wywiad jakościowy: teoria i praktyka

W artykule omówiono czym jest wywiad jakościowy, jakie występują jego rodzaje i w jaki sposób go przeprowadzić. Postaraj się też nie popełniać typowych błędów, które zdarzają się osobom bez odpowiedn...

Badania jakościowe czy ilościowe

Badania jakościowe czy ilościowe Zarówno metody ilościowe jak i jakościowe są użyteczne dla socjologii. Niektóre zagadnienia lepiej jest jednak badać metodami ilościowymi niż jakościowymi i na odwrót...