Czym jest kwestionariusz ankiety/wywiadu?

Czym jest kwestionariusz ankiety/wywiadu? Kwestionariusz to jedno z narzędzi badawczych stosowanych w socjologii. Wyróżnić można kwestionariusz ankiety i kwestionariusz wywiadu. Główna różnica między...

Dobór próby

Dobór próby Informacje podstawowe Przed rozpoczęciem jakichkolwiek badań w socjologii należy określić przedmiot badania. Może nim być zbiorowość ludzi, instytucji, gospodarstw domowych itp. Kiedy już...

Hipoteza badawcza. Tworzenie hipotez

Hipoteza badawcza. Tworzenie hipotez Hipoteza badawcza – definicja Hipoteza badawcza – pojęcie wywodzi się z greckiego „hipothesis” i oznacza m. in. domysł, przypuszczenie. Ch...

Jak napisać handout?

Handout Handout to materiał pomocniczy, rozdawany słuchaczom w czasie wystąpień publicznych (odczytów, prezentacji, wykładów, referatów itp.). Jest on skróconą wersją wystąpienia lub zbiorem omawiany...

Jak napisać notatkę z książki?

Notatka z książki Wydawałoby się, że napisanie notatki z książki, czy czasopisma jest czymś prostym i dość oczywistym. Jednak nie jest to zawsze prawda. Będąc na studiach niejednokrotnie będziesz mus...

Jak przygotować prezentację?

Prezentacja Prezentacja polega na publicznym wystąpieniu, gdzie osoba występująca posługuje się materiałami wizualnymi w trakcie swojej wypowiedzi. Wskazówki Na slajdach nie powinien znajdować się ca...

Konspekt pracy magisterskiej

Zobacz czym jest konspekt pracy magisterskiej i z jakich elementów się składa, zapoznaj się z przykładem konspektu pracy magisterskiej. Konspekt pracy magisterskiej Niektórzy promotorzy wymagają od s...

Kwestionariusz wywiadu – przykład

Poniżej zaprezentowane zostanie urzeczywistnienie pewnego procesu myślowego prowadzącego do skonstruowania kwestionariusza wywiadu, na tyle krótko i konkretnie żeby wytłumaczyć, ale nie zanudzić. Pod...

List wprowadzający

LIST WPROWADZAJĄCY Czym jest list wprowadzający List wprowadzający jest konstruowany najczęściej w przypadku ankiety pocztowej, aby wyjaśnić respondentom cel badania i zachęcić ich do udzielania odpo...