Jak przygotować prezentację?

Prezentacja Prezentacja polega na publicznym wystąpieniu, gdzie osoba występująca posługuje się materiałami wizualnymi w trakcie swojej wypowiedzi. Wskazówki Na slajdach nie powinien znajdować się ca...

Konspekt pracy magisterskiej

Zobacz czym jest konspekt pracy magisterskiej i z jakich elementów się składa, zapoznaj się z przykładem konspektu pracy magisterskiej. Konspekt pracy magisterskiej Niektórzy promotorzy wymagają od s...

Kwestionariusz wywiadu – przykład

Poniżej zaprezentowane zostanie urzeczywistnienie pewnego procesu myślowego prowadzącego do skonstruowania kwestionariusza wywiadu, na tyle krótko i konkretnie żeby wytłumaczyć, ale nie zanudzić. Pod...

List wprowadzający

LIST WPROWADZAJĄCY Czym jest list wprowadzający List wprowadzający jest konstruowany najczęściej w przypadku ankiety pocztowej, aby wyjaśnić respondentom cel badania i zachęcić ich do udzielania odpo...

Metryczka

Metryczka Możemy mówić o: metryczce respondenta; metryczce próby; metryczce ankietera. Jeśli kwestionariusz jest wypełniany przez ankietera, można zamieścić z tyłu kwestionariusza metryczkę próby i a...

Notatka z wykładu

Notatka z wykładu Wykład polega na ustnym przekazywaniu wiedzy. Ma formę rozbudowanej wypowiedzi na dany temat. Osoba wykładająca występuje w nim przed audytorium, prowadząc jak gdyby monolog. Wykład...

Praca magisterska

PRACA MAGISTERSKA Praca magisterska jest zwieńczeniem pięciu lat studiów, podsumowaniem wiedzy i umiejętności, jakie nabył student w toku edukacji. Dlatego, należy zadbać aby była napisana starannie,...

Praca teoretyczna czy empiryczna

Praca teoretyczna czy empiryczna Prędzej czy później staniesz przed dylematem, jaki rodzaj pracy magisterskiej jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Czy zamierzasz oprzeć się tylko na materiałach z...