Perspektywy badawcze w psychologii

Perspektywy badawcze w psychologii

We współczesnej psychologii wyróżnić można sześć podstawowych perspektyw: biologiczną, poznawczą, behawiorystyczną, holistyczną, rozwojową oraz socjokulturową. Korzenie współczesnej psychologii tkwią...
Relacja ankieter-respondent

Relacja ankieter-respondent

Przeprowadzenie badań społecznych wymaga wzajemnego komunikowania się pomiędzy badaczem a badanym. W sytuacji np. wywiadu kwestionariuszowego, a więc kiedy możliwa jest wymiana informacji pomiędzy pr...
Analiza SWOT

Analiza SWOT

Autor: Monika Koziar W tym artykule przedstawiono czym jest analiza SWOT, jak ją przeprowadzić krok po kroku i w jaki sposób na jej podstawie należy wybrać strategię. Analiza SWOT Definicja Analiza S...