Perspektywy badawcze w psychologii

Perspektywy badawcze w psychologii

We współczesnej psychologii wyróżnić można sześć podstawowych perspektyw: biologiczną, poznawczą, behawiorystyczną, holistyczną, rozwojową oraz socjokulturową. Korzenie współczesnej psychologii tkwią...