Wywiad fokusowy

Artykuł dotyczy wywiadu fokusowego. Składa się on z pewnych etapów, które warto poznać, a także wiedzieć jak powinien zachowywać się w jego trakcie moderator. Wywiad fokusowy Wywiad fokusowy, to inac...

Wywiad jakościowy: teoria i praktyka

W artykule omówiono czym jest wywiad jakościowy, jakie występują jego rodzaje i w jaki sposób go przeprowadzić. Postaraj się też nie popełniać typowych błędów, które zdarzają się osobom bez odpowiedn...

Badania jakościowe czy ilościowe

Badania jakościowe czy ilościowe Zarówno metody ilościowe jak i jakościowe są użyteczne dla socjologii. Niektóre zagadnienia lepiej jest jednak badać metodami ilościowymi niż jakościowymi i na odwrót...

Opis danych w SPSS – Częstości

Opis danych w SPSS – częstości Tabele częstości są najprostszym sposobem podsumowania zgromadzonych danych. Otwórz program SPSS Wczytaj dane: Plik > Otwórz > Dane Wybierz odpowiedni plik i go o...

SPSS – pobranie i instalacja

SPSS – pobranie i instalacja Wersję testową SPSS Statistics 17.0 w języku polskim można pobrać ze strony http://spss.softonic.pl/. Jest to wersja 30-dniowa. Oczywiście możesz równie dobrze pobr...