Kwestionariusz wywiadu – przykład

Poniżej zaprezentowane zostanie urzeczywistnienie pewnego procesu myślowego prowadzącego do skonstruowania kwestionariusza wywiadu, na tyle krótko i konkretnie żeby wytłumaczyć, ale nie zanudzić. Pod...

List wprowadzający

LIST WPROWADZAJĄCY Czym jest list wprowadzający List wprowadzający jest konstruowany najczęściej w przypadku ankiety pocztowej, aby wyjaśnić respondentom cel badania i zachęcić ich do udzielania odpo...

Metryczka

Metryczka Możemy mówić o: metryczce respondenta; metryczce próby; metryczce ankietera. Jeśli kwestionariusz jest wypełniany przez ankietera, można zamieścić z tyłu kwestionariusza metryczkę próby i a...

Notatka z wykładu

Notatka z wykładu Wykład polega na ustnym przekazywaniu wiedzy. Ma formę rozbudowanej wypowiedzi na dany temat. Osoba wykładająca występuje w nim przed audytorium, prowadząc jak gdyby monolog. Wykład...

Praca magisterska

PRACA MAGISTERSKA Praca magisterska jest zwieńczeniem pięciu lat studiów, podsumowaniem wiedzy i umiejętności, jakie nabył student w toku edukacji. Dlatego, należy zadbać aby była napisana starannie,...

Praca teoretyczna czy empiryczna

Praca teoretyczna czy empiryczna Prędzej czy później staniesz przed dylematem, jaki rodzaj pracy magisterskiej jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Czy zamierzasz oprzeć się tylko na materiałach z...

Projekt badań (etapy)

Projekt badań (etapy) Każde badanie wymaga indywidualnego projektu badań. Istnieją jednak pewne wytyczne, których warto się trzymać przy realizacji własnego projektu, po to aby mieć pewność, że praca...

Projektowanie kwestionariusza

Projektowanie kwestionariusza W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób należy konstruować kwestionariusz, tak aby mierzył on dokładnie to, co chcesz zmierzyć. Zanim zaczniesz projektować lub chociaż...