Kobieta w nauce

Kobieta w nauce

Zespół ds. Dobrych Praktyk, działający na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Socjologii UKSW oraz Oddział Warszawski Polskiego...
Antropologia w działaniu - od wymiaru lokalnego do globalnego

System Miasta – Miasta w Systemie

Instytut Politologii i Europeistyki US, Zespół Badawczy „Państwo, Władza, Polityka Lokalna” zapraszają do udziału w konferencji pt. System Miasta – Miasta w Systemie, która odbędzie...
3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej: MIASTO

Miasto pod napięciem

Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z katowickim oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcją Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ...