Kapitał intelektualny i edukacja

Akademia Finansów i Biznesu Vistula zaprasza do udziału w konferencji pt. Kapitał intelektualny i edukacja, która odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2014 r. w Warszawie. Tematyka konferencji: kapitał ...

Sztuka stroju, strój w sztuce

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Klub Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim SHS oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konfe...

Dyskursy o kulturze

Społeczna Akademia Nauk zaprasza do udziału w konferencji pt. Dyskursy o kulturze, która odbędzie się 27 listopada 2014 r. w Warszawie. Tematyka: Blok pierwszy: Ład i patologie we współczesnej przest...

Retoryka i normy komunikacji

Polskie Towarzystwo Retoryczne oraz Instytut Badań Literackich PAN zapraszają do udziału w konferencji pt. Retoryka i normy komunikacji, która odbędzie się w dniach 24-25.11.2014 w Warszawie (ul. Now...