Konferencja pt. Liderzy Zarządzania Uczelnią

Liderzy Zarządzania Uczelnią

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” i firma doradcza PCG Polska zapraszają do udziału w konferencji pt. Zarządzanie uczelniami w warunkach międzynarodowej konkurencji, która odbędzie się w ...
Konferencja pt. Polska kultura religijna

Chrześcijaństwo w popkulturze

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” zaprasza do udziału w konferencji pt. Chrześcijaństwo w popkulturze, która odbędzie się w dniach 11 – 12 grudn...