Związki zawodowe

Związki zawodowe – mówiąc najogólniej związek zawodowy może być zdefiniowany jako „(…) organizacyjna forma obrony praw i interesów pracowniczych (…)” (Pańków 1999: 163)....