Topnieją oszczędności Polaków

Więcej niż połowa badanych (57%) deklaruje, że ich gospodarstwa domowe posiadają oszczędności pieniężne. W ciągu ostatniego półrocza ten odsetek zmniejszył się o 4 punkty procentowe. Natomiast od 200...

Letnie wakacje szkolne w czasie pandemii

W tym roku letnie wakacje szkolne rozpoczęły się po kilku miesiącach nauki zdalnej i odbywały się w trakcie pandemii COVID-19 oraz trwającego w kraju stanu epidemii. Mimo zniesienia wielu ograniczeń ...

Stosunek do Niemców

Trzeciego października mija 30. rocznica zjednoczenia Niemiec. Warto przy tej okazji przypomnieć, jak w ostatnich trzech dekadach zmieniał się stosunek Polaków do zachodnich sąsiadów. Od blisko trzyd...
Polacy wobec protestów na Białorusi

Polacy wobec protestów na Białorusi

W ostatnim czasie uwaga światowej opinii publicznej skierowana jest na pokojowe protesty społeczne na Białorusi, które wybuchły w reakcji na ogłoszenie wyników wyborów prezydenckich, wygranych – wedł...