Postrzeganie suwerenności Polski w UE

W ocenie ponad połowy badanych (52%) członkostwo w UE nie ograniczana zbytnio niezależności Polski. Przeciwnego zdania jest co trzeci ankietowany (34%). Mimo eskalacji sporu na linii Polska – Unii Eu...
Strategie walki z inflacją

Strategie walki z inflacją

Inflacja w Polsce jest najwyższa od 20 lat. Polacy mają rozmaite strategie radzenia sobie z rosnącymi cenami. Zdecydowana większość ogranicza wydatki na codzienne zakupy, starając się kupować mniej b...

Polacy o Krajowym Planie Odbudowy

Blisko połowa badanych (49%) uważa, że odwlekanie w czasie przez Komisję Europejską zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy i wypłaty pieniędzy dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy jest niedopuszcz...