Spadek autorytetu papieża Franciszka

W ostatnim okresie zaszły bardzo znaczące zmiany w postrzeganiu papieża Franciszka. W badaniach realizowanych w 2014 i 2015 roku ponad cztery piąte respondentów (odpowiednio 83% i 84%) deklarowało, ż...

Ocena stosunków polsko amerykańskich

Obecne stosunki polsko-amerykańskie pozytywnie ocenia blisko trzy czwarte (73%) badanych, 16% uważa, że są one „ani dobre, ani złe”, a jedynie nieliczni (2%) określają je jako złe. Nie potrafiło lub ...

Polacy wobec uchodźców z Ukrainy

Polacy są w zasadzie jednomyślni w kwestii przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Przekonanie, że nasz kraj powinien ich przyjmować, wyraża ponad dziewięciu na dziesięciu badanych (94%), w tym niemal trzy...

Udział w kulturze

W roku 2021 skala uczestnictwa Polaków w kulturze, była większa niż rok wcześniej, ale mniejsza niż w przedpandemicznym roku 2019. Ponad jedna trzecia badanych (36%, o 10 punktów procentowych więcej ...