Potrzeby prokreacyjne Polaków

Potrzeby prokreacyjne Polaków

Z ostatniego badania dotyczącego planów prokreacyjnych Polaków wynika, że wśród najmłodszych respondentów (18–24 lata) odsetek osób, które w ogóle nie chcą mieć dzieci, wynosi 21%. Jeśli dobrze zrozu...

O prawie do posiadania broni palnej

W lipcowym sondażu zadaliśmy pytanie o to, jak powszechne lub ograniczone powinno być, według respondentów, prawo do posiadania broni palnej w Polsce. Największa grupa badanych (35%) jest zdania, że ...

Kiedy nastąpi apogeum inflacji?

Inflacja w Polsce jest najwyższa od 25 lat. W czerwcu tego roku w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 15,5%. Ogromna większość dorosłych P...

Kierunki rozwoju polityki mieszkaniowej

Na początku roku weszły w życie przepisy umożliwiające budowę domów jednorodzinnych na własny użytek do 70 metrów kwadratowych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z zapowiedziami...

Spadek autorytetu papieża Franciszka

W ostatnim okresie zaszły bardzo znaczące zmiany w postrzeganiu papieża Franciszka. W badaniach realizowanych w 2014 i 2015 roku ponad cztery piąte respondentów (odpowiednio 83% i 84%) deklarowało, ż...