Polacy o Krajowym Planie Odbudowy

Blisko połowa badanych (49%) uważa, że odwlekanie w czasie przez Komisję Europejską zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy i wypłaty pieniędzy dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy jest niedopuszcz...
Gusta czytelnicze Polaków

Gusta czytelnicze Polaków

Preferencje czytelnicze Polaków ulegają ciągłym zmianom. Świadczyć o tym mogą różnice pomiędzy liczbą respondentów wskazujących na dane gatunki literackie na przestrzeni lat. W latach 2007 i 2011 naj...

Polskie problemy z wodą

Z deklaracji badanych wynika, iż dla Polaków większym problemem są okresy suszy, które mają wpływ na stan przyrody i gospodarki rolnej, niż powodzie i podtopienia. Okresów suszy w swoim miejscu zamie...