Polacy bez wpływu na losy kraju

Polacy bez wpływu na losy kraju

Od wielu lat w społeczeństwie utrzymuje się poczucie braku wpływu na sytuację w Polsce. Wprawdzie od początku lat 90. opinie na ten temat znacznie się poprawiły, jednak wartość wskaźnika wpływu kszta...

Pamięć o Janie Pawle II wciąż żywa

Mimo upływu dziesięciu lat od śmierci Jana Pawła II Polacy niemal niezmiennie często deklarują znajomość jego nauczania (70%) i twierdzą, iż kierują się w życiu jego wskazaniami (68%), a także są prz...

Stosunek do wyznawców różnych religii

W badaniach CBOS badani określali swój stosunek do wyznawców różnych religii, a także do niewierzących, za pomocą skali nazwanej umownie termometrem, na którym temperatura – w zależności od nastawien...