Roczny bilans nastrojów społecznych

W badaniach CBOS wskaźnikami nastrojów społecznych są oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, kondycji zakładów pracy respondentów oraz warunków materialnych ich gospodarstw do...

Nowy Rok przywita 99% Polaków

Tylko 1% Polaków nie ma w zwyczaju obchodzić sylwestra! Gdzie będziemy witać Rok 2015? Przeważająca grupa badanych (59%) spędzi sylwestra w domu, wśród najbliższych. Mniej niż jedna piąta (17%) planu...

Opinie o błędach medycznych

W jednym z ostatnich sondaży CBOS zapytał Polaków o błędy medyczne. Obecnie częściej niż przed trzynastoma laty ankietowani deklarują, że padli ofiarą różnego rodzaju pomyłek i zaniedbań lekarskich. ...

Polaków związki z lokalną parafią

Wprawdzie poczucie więzi z parafią wciąż pozostaje stosunkowo silne (deklaruje je 66% ankietowanych), jednak od 2005 roku systematycznie słabnie. Obecnie jest najniższe od początku lat dziewięćdziesi...

Notowania rządu Ewy Kopacz

Ostatnie tygodnie przyniosły poprawę notowań rządu, przejawiającą się we wzroście identyfikacji z urzędującym gabinetem, a także wzroście zadowolenia z tego, że na jego czele stoi Ewa Kopacz. W porów...