Epidemia a życie codzienne

W czasie najostrzejszych obostrzeń związanych z epidemią najbardziej dokuczliwymi ograniczeniami były: brak możliwości swobodnego przemieszczania się i konieczność pozostawania w domu (48% wskazań), ...

Co eliminujemy z jadłospisu?

W ciągu ostatniego roku, podobnie jak pięć lat temu, blisko co czwarty Polak (24%) wykluczał ze swojego jadłospisu lub ograniczał spożycie jakichś produktów. Zdecydowanie najczęściej staramy się elim...

O Pracowniczych Planach Kapitałowych

O Pracowniczych Planach Kapitałowych słyszało 42% ogółu badanych. Wśród zatrudnionych, do których adresowany jest program, odsetek ten jest wyższy i wynosi 52%. Oznacza to jednak, że nadal prawie poł...