Polacy o reformie systemu edukacji

Polacy o reformie systemu edukacji

Ustawy wprowadzające reformę edukacji – przyjęte w grudniu przez Sejm, a w styczniu podpisane przez Prezydenta RP – nie przestają budzić kontrowersji i obaw różnych środowisk, nie tylko politycznych....
Lepsze samopoczucie Polaków

Lepsze samopoczucie Polaków

Od początku lat 90. samopoczucie Polaków wyraźnie się poprawiło. Znacząco wzrósł odsetek badanych często lub bardzo często doświadczających pozytywnych emocji, takich jak zadowolenie, że coś się w ży...
Zadowolenie z życia

Zadowolenie z życia

W ostatnich dwóch latach poziom zadowolenia z życia jest najwyższy od 1994 roku, kiedy po raz pierwszy zapytaliśmy o to Polaków. Pod koniec 2016 roku ogólne zadowolenie z całego życia deklarowało nie...
Roczny bilans nastrojów społecznych

Roczny bilans nastrojów społecznych

oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także kondycji zakładów pracy respondentów oraz warunków materialnych ich gospodarstw domowych. W roku 2016, podobnie jak w latach pop...
Praca obcokrajowców w Polsce

Praca obcokrajowców w Polsce

W stosunku do ubiegłej dekady przybyło badanych znających osobiście mieszkających w naszym kraju cudzoziemców (wzrost z 26% w 2010 roku do 33%) – najczęściej obywateli Ukrainy (zna ich 17%, w 2010 ro...