Jakiej Unii chce PiS - opinie Polaków

Jakiej Unii chce PiS – opinie Polaków

Prawo i Sprawiedliwość postrzegane jest jako ugrupowanie zmierzające raczej do zahamowania integracji europejskiej niż do jej pogłębiania. W ocenie największej części badanych (32%) partia rządząca d...
Czy w Polsce żyje się bezpiecznie?

Czy w Polsce żyje się bezpiecznie?

W roku 2001 oceny bezpieczeństwa w Polsce kształtowały się na poziomie najniższym w historii naszych badań – jedynie 18% Polaków oceniało, że żyje w bezpiecznym kraju, a 81% było przeciwnego zdania. ...

Kwartalny bilans nastrojów społecznych

W naszych badaniach wskaźnikami nastrojów społecznych są m.in. oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także oceny warunków materialnych gospodarstw domowych oraz kondycji za...
20. rocznica uchwalenia Konstytucji RP

20. rocznica uchwalenia Konstytucji RP

Drugiego kwietnia minie dwadzieścia lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP. Z tej okazji zapytaliśmy badanych o ich opinie dotyczące ustawy zasadniczej. Czy jej znaczenie wykrac...