Społeczeństwo według Niklasa Luhmanna

Niklas Luhmann urodził się 8 grudnia 1927 roku w Lueneburgu, w Niemczech. Studiował prawo, potem pracował w kancelarii adwokackiej i przez 10 lat w ministerstwie kultury. Wyjechał do Stanów Zjednoczo...

Moralna wartość sztuki

Moralizm jest to pogląd aksjologiczny, uznający dobro moralne za podstawowy wyznacznik ludzkiego zachowania. Na gruncie sztuki moralizm powstał w opozycji do estetyzmu (autonomizm). Autonomiści powoł...

Tajemnicza data narodzin

Autor artykułu: Leszek Strug Tajemnicza data narodzin Dady Lekhraj Jest takie hinduskie powiedzenie: “Jeśli wpuścisz kroplę trucizny do dzbana pełnego mleka, całe mleko stanie się trucizną̶...

Za Kurtyną Brahma Kumaris

Autor artykułu: Leszek Strug Za kurtyną Brahma Kumaris “Jest naczynie pełne mleka. Wystarczy jedna kropla trucizny, a wszystko zamienia się w truciznę.” Światowy Uniwersytet Brahma Kumari...

Przyczyny obecnego kryzysu gospodarczego

Kryzys w gospodarce nie jest zjawiskiem nowym. Uczeni, od Malthusa do Marksa zajmowali się właśnie tym zagadnieniem. Kryzys był rzeczą tak zwyczajną, iż zaczęto mu przypisywać funkcję oczyszczającą, ...

Łemkowie jako mniejszość etniczna

Łemkowie według polskiego prawa są zaliczani do mniejszości etnicznych. W rozumieniu ustawy z 6 stycznia 2005 roku mniejszością etniczną jest grupa obywateli spełniająca łącznie następujące warunki: ...