Za Kurtyną Brahma Kumaris

Autor artykułu: Leszek Strug Za kurtyną Brahma Kumaris „Jest naczynie pełne mleka. Wystarczy jedna kropla trucizny, a wszystko zamienia się w truciznę.” Światowy Uniwersytet Brahma Kumari...

Przyczyny obecnego kryzysu gospodarczego

Kryzys w gospodarce nie jest zjawiskiem nowym. Uczeni, od Malthusa do Marksa zajmowali się właśnie tym zagadnieniem. Kryzys był rzeczą tak zwyczajną, iż zaczęto mu przypisywać funkcję oczyszczającą, ...

Łemkowie jako mniejszość etniczna

Łemkowie według polskiego prawa są zaliczani do mniejszości etnicznych. W rozumieniu ustawy z 6 stycznia 2005 roku mniejszością etniczną jest grupa obywateli spełniająca łącznie następujące warunki: ...

Kobieta w rodzinie i społeczeństwie

Wydaje się, że znaczenie awansu zawodowego kobiet jako czynnika wpływającego na jakość pracy, a tym samym na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego nie jest w pełni doceniane. Kobiety nie osi...