Nyski Festiwal Nauki

W dniu dzisiejszym rozpoczął się Nyski Festiwal Nauki. Jest to impreza cykliczna, odbywająca się we wrześniu. Festiwal jest kierowany w szczególności do ludzi młodych (młodzież gimnazjalna i ponadgim...

Targi Nauki i Kooperacji w Warszawie

Drugi dzień Targów Nauki i Kooperacji w Warszawie poświęcony jest problematyce generowania i wdrażania innowacji. Bierze w nich udział ponad 100 przedsiębiorstw, instytucji naukowych i fundacji. Targ...

Rząd zwiększa budżet na naukę

W 2015 r. nakłady na naukę w Polsce mają być wyższe o 690 milionów złotych w porównaniu z rokiem 2014. Wydatki budżetu państwa na naukę w 2015 r. wyniosą 7 mld 438 mln zł. Wzrosną także nakłady na sz...

Wyślij artykuł do „e-Politikonu”

Do 21 września 2014 r. można nadsyłać artykuły naukowe do 11. numery „e-Politikonu”. Zostanie on poświęcony problematyce samorządu terytorialnego. Lista zagadnień: problem decentralizacji...

Przyślij ogłoszenie o konferencji

Można już nadsyłać ogłoszenia o konferenacjach, w których socjologowie mogą brać czynny udział. Zgłoszenia należy dokonać na adres info@mojasocjologia.pl. Informacja o konferencji ukaże się w zakładc...

Wybierz studia za 400 tys. zł

Można już korzystać z wersji testowej nowego portalu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wybierzstudia.nauka.gov.pl). Oficjalnie i na pełnych obrotach ma on ruszyć 30 września. Jest adresowany...