Polaków związki z lokalną parafią

Wprawdzie poczucie więzi z parafią wciąż pozostaje stosunkowo silne (deklaruje je 66% ankietowanych), jednak od 2005 roku systematycznie słabnie. Obecnie jest najniższe od początku lat dziewięćdziesi...

Dobre Stypendia

Rozstrzygnięto konkurs „Dobre Stypendia 2014”, Wśród laureatów tegorocznej, piątej edycji znalazł się m.in. Urząd Miasta Łodzi, Gmina Krosno, Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego i Stowar...

Islam: podstawowe zasady wiary

Ta wielka religia ma rzesze wyznawców na całym świecie. Islam to religia, z którą można się spotkać nie tylko w świecie arabskim, ale i w Ameryce oraz w Europie. Jakie są jej zasady? Podstawowe zasad...

Notowania rządu Ewy Kopacz

Ostatnie tygodnie przyniosły poprawę notowań rządu, przejawiającą się we wzroście identyfikacji z urzędującym gabinetem, a także wzroście zadowolenia z tego, że na jego czele stoi Ewa Kopacz. W porów...