Opinie o wprowadzeniu w Polsce euro

Plany wejścia Polski do strefy euro budzą negatywne reakcje. Większość dorosłych Polaków (68%) jest przeciwna przyjęciu przez nasz kraj wspólnej europejskiej waluty. Wprowadzenie euro popiera jedynie...

Co polskie dzieci robią po szkole?

Najczęściej uczestniczą w dodatkowych płatnych zajęciach. W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy w historii badań CBOS ponad połowa rodziców (52%, od ubiegłego roku wzrost o 6 punktów) zamierza po...