Polskie Noble wręczone

Czas na dyskusję o przyszłości Polskiej Akademii Nauk – oświadczyła minister nauki Lena Kolarska-Bobińska podczas gali wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (zwanych polskimi Noblam...