Design Thinking Week

Od 20 do 24 października w 11 miastach Polski odbędą się warsztaty, konferencje, spotkania i wystawy prac promujące tzw. „design thinking”. Jest to metodyka twórczego rozwiązywania proble...

Minister nauki: warto być naukowcem

O tym, że warto być naukowcem i o tym że bez nauki Polska nie wejdzie na nowy poziom rozwoju cywilizacyjnego – mówiła w sobotę szefowa resortu nauki Lena Kolarska-Bobińska na spotkaniu z młodym...

24 mln zł z NCBR na innowacje społeczne

Prawie 24 mln zł przekaże Narodowe Centrum Badań i Rozwoju instytucjom, firmom i organizacjom pozarządowym na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań społeczno-ekonomicznych. Rozstrzygnięto drugi konkur...