Ogłoszenia o pracy dla naukowców

W nowym roku być może dobrze pomyśleć o nowej pracy. Jak informuje MNiSW na jego stronie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy z: uczelni, jednostek podległych PAN i instytutów badawczych. Konk...

Widmo Kolonializmu

Coraz częściej słyszymy z ust wielu poważnych autorytetów, że Polska stała się rosyjsko-niemieckim kondominium i przekształca się w kolonialny kraj nowego typu położony w samym środku Europy. Dla wie...

Roczny bilans nastrojów społecznych

W badaniach CBOS wskaźnikami nastrojów społecznych są oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, kondycji zakładów pracy respondentów oraz warunków materialnych ich gospodarstw do...

Nowy Rok przywita 99% Polaków

Tylko 1% Polaków nie ma w zwyczaju obchodzić sylwestra! Gdzie będziemy witać Rok 2015? Przeważająca grupa badanych (59%) spędzi sylwestra w domu, wśród najbliższych. Mniej niż jedna piąta (17%) planu...