Pamięć o Janie Pawle II wciąż żywa

Mimo upływu dziesięciu lat od śmierci Jana Pawła II Polacy niemal niezmiennie często deklarują znajomość jego nauczania (70%) i twierdzą, iż kierują się w życiu jego wskazaniami (68%), a także są prz...