Lista stypendystów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia za wybitnie osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 926 studentom i 89 doktorantom. Ich zgłoszenia zostały wyłonione z 2646 wniosków studentów...

Nowe artykuły w Bibliotece OAPu

W bibliotece Ośrodka Analiz Politologicznych UW pojawiły się nowe artykuły: w dziale „Integracja europejska”: Regulacja europejskiej inicjatywy obywatelskiej przykładem oddziaływania społ...