O prawie do posiadania broni palnej

W lipcowym sondażu zadaliśmy pytanie o to, jak powszechne lub ograniczone powinno być, według respondentów, prawo do posiadania broni palnej w Polsce. Największa grupa badanych (35%) jest zdania, że ...