Potrzeby prokreacyjne Polaków

Potrzeby prokreacyjne Polaków

Z ostatniego badania dotyczącego planów prokreacyjnych Polaków wynika, że wśród najmłodszych respondentów (18–24 lata) odsetek osób, które w ogóle nie chcą mieć dzieci, wynosi 21%. Jeśli dobrze zrozu...

Historia miasta Wołomin

Wołomin jako miasto liczy ponad 100 lat, jednak jego początki sięgają, zdaniem badaczy, XV wieku. W okolicach Wołomina toczyły się liczne walki narodowowyzwoleńcze podczas powstania kościuszkowskiego...

O prawie do posiadania broni palnej

W lipcowym sondażu zadaliśmy pytanie o to, jak powszechne lub ograniczone powinno być, według respondentów, prawo do posiadania broni palnej w Polsce. Największa grupa badanych (35%) jest zdania, że ...