Widmo Kolonializmu

Coraz częściej słyszymy z ust wielu poważnych autorytetów, że Polska stała się rosyjsko-niemieckim kondominium i przekształca się w kolonialny kraj nowego typu położony w samym środku Europy. Dla wie...

Ikony: obrazy pełne symboli

Są wspaniałymi dziełami sztuki, a na ziemiach polskich stanowią jednocześnie najcenniejsze pamiątki związane z kulturą Bojków i Łemków. Ikony to bezcenne skarby. Można je ujrzeć zarówno w muzeach, ja...

Islam: podstawowe zasady wiary

Ta wielka religia ma rzesze wyznawców na całym świecie. Islam to religia, z którą można się spotkać nie tylko w świecie arabskim, ale i w Ameryce oraz w Europie. Jakie są jej zasady? Podstawowe zasad...