Lista stypendystów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia za wybitnie osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 926 studentom i 89 doktorantom. Ich zgłoszenia zostały wyłonione z 2646 wniosków studentów...