Jakiej Unii chce PiS – opinie Polaków

Prawo i Sprawiedliwość postrzegane jest jako ugrupowanie zmierzające raczej do zahamowania integracji europejskiej niż do jej pogłębiania. W ocenie największej części badanych (32%) partia rządząca dąży do ograniczenia integracji i zwiększenia roli państw narodowych w Unii Europejskiej. Co piąty ankietowany (20%) sądzi, że celem PiS jest zachowanie obecnego stanu integracji.

Przekonanie, że rządząca partia dąży do wyjścia Polski z UE, mimo zapewnień polityków PiS, także nie jest odosobnione – wyraża je 17% badanych. Co ósmy respondent (12%) dostrzega w działaniach PiS chęć pogłębienia integracji państw członkowskich. Tylko nieliczni (5%) sądzą, że PiS dąży do powstania Europy wielu prędkości, w której niektóre państwa współpracują ze sobą ściślej niż pozostałe.

Jakiej Unii chce PiS - opinie Polaków

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w dniach 30 marca – 6 kwietnia 2017 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *