Jak złożyć wniosek o grant – zaproszenie do udziału w warsztacie

Niewiele rzeczy można otrzymać za darmo i na pewno nie należą do tej kategorii badania naukowe. Wszystko, co jest potrzebne, aby je poprawnie wykonać, kosztuje. Może to być czyjś czas, narzędzia koniecznie do realizacji projektu, programy komputerowe, zatrudnienie dodatkowych podwykonawców, przejazd na miejsce badania, kwerenda biblioteczna itp. Osoba prowadząca działalność nauką wcześniej, czy później będzie zastanawiać się nad złożeniem wniosku o grant.

Pomimo wzniosłych idei związanych z rozwojem nauki, potrzeba do tego pieniędzy. Nie zawsze są to wielkie środki, ale mogą stanowić wyzwanie, szczególnie dla młodego naukowca na początku swojej drogi badawczej. W obszarze socjologii, przyznawaniem granów zajmuje się Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Narodowe Centrum Nauki to agencja wykonawcza powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów. Nie muszą znajdować one praktycznego zastosowania.

Cyklicznie ogłaszane są konkursy, do których mogą zgłosić się zainteresowane osoby i starać się pozyskać finansowanie. NCN otwiera co roku wiele konkursów. Dla osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora przeznaczony jest konkurs PRELUDIUM. Można także wnioskować o stypendia.

Regulaminy do konkursów zmieniają się co jakiś czas, mogą zmieniać się kategorie kosztów, które są kwalifikowane, a które nie. Dlatego też warto dokładnie zapoznać się z dokumentacją zamieszczoną przy aktualnej edycji konkursu. Następnie nie pozostaje już nic innego jak złożenie wniosku, czekanie na rozstrzygnięcie i szczegółowe rozplanowanie badań.

Wszystko to jednak piękna teoria. Pozyskanie środków na własne badania jest kwestią trudną, ponieważ konkurencja jest zażarta. Pewien problem stanowi już sam wniosek, który jest dość złożony i skomplikowany. Nie wystarczy dobry pomysł, potrzebne jest jeszcze dobre wykonanie. Przegryzienie się przez kwestie formalne, administracyjne. Ideałem jest, kiedy pomaga w tym uczelnia. Nie zawsze można jednak na nią liczyć, a czasem pomimo dobrych chęci nie uda się czegoś wypełnić tak, aby komisja oceniająca wniosek była zadowolona. Pamiętajmy, że osobami oceniającymi są tylko ludzie. Niekoniecznie zbyt mocno zorientowani w dziedzinie, którą oceniają. Dlatego też należy przyłożyć się do napisania wniosku. Przygotować go profesjonalnie, starannie, ale też w sposób przystępny i zachęcający.

Szkolenia z tego zakresu czasami oferują uczelnie. Można też skorzystać z propozycji komercyjnych. Niedawno wprowadził taką ofertę Instytut PWN. Organizuje on warsztat „Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?”, który odbędzie się 30 listopada 2018 r. w Łodzi. Co stanowi jego ciekawy wyróżnik, to analiza fragmentów dobrych i złych wniosków oraz ich recenzji. Z pewnością przyda się także podpowiedź, jak wypełnić poszczególne pola formularza. Ze strony internetowej Instytutu można dowiedzieć się, że warsztat jest podzielony na cztery bloki tematyczne:

Blok I. CO KONIECZNIE TRZEBA WIEDZIEĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NAD WNIOSKIEM?

  • Dlaczego warto planować badania i po co składać wnioski, kiedy i jak należy to robić?
  • Jak znaleźć grant dla siebie? Różnorodne konkursy a rozwój naukowca.

WARSZTAT: Kto i jak może nam pomóc w przygotowaniu wniosków grantowych?

Blok II. TWORZENIE WNIOSKU

  • W jaki sposób sformułować wniosek: analiza wymogów NCN
  • Jak “sprzedać” swój pomysł: przykłady sprawdzonych technik. Szczegółowy opis wniosku: jak opisać cel, znaczenie projektu, plan pracy i metodologię.

WARSZTAT: Jak przekonywająco napisać wniosek?

Blok III. PROCES OCENY WNIOSKU

  • Wniosek z perspektywy recenzenta: dobór argumentów i informacji, jakie pytania zadaje sobie recenzent czytając i oceniając nasz wniosek o dofinansowanie?
  • Kto, jak i kiedy w NCN ocenia streszczenie, skrócony opis i szczegółowy opis. Jak je napisać, aby zostały pozytywnie ocenione? Przykłady i analiza recenzji z rzeczywistych wniosków.

WARSZTAT: Co przekonuje recenzentów do przyznania finansowania?

Blok IV. KWESTIE FORMALNE PRZY PISANIU GRANTU

  • Kosztorys: Jak wyliczyć koszty wynagrodzenia, aparatury i inne koszty bezpośrednie – które koszty zaliczamy do bezpośrednich?
  • Wypełnianie wniosku w OSF i koordynowanie procesu powstawania wniosku: przykłady sprawdzonych technik.
  • Dorobek: jak najkorzystniej opisać i udokumentować dorobek kierownika projektu?

WARSZTAT: Dlaczego jesteś najlepszą osobą do wykonania tych badań? Dlaczego instytucja powinna przyznać finansowanie właśnie Tobie? Dlaczego będziesz dobrym kierownikiem?

Zobacz
Strona warsztatu: i.pwn.pl/grantylistopad/

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *