Jak wyglądały nastroje społeczne w trzecim kwartale 2014 roku?

Z uzyskanych przez CBOS danych wynika, że niezmiennie najgorzej oceniana jest sytuacja polityczna w Polsce. Co jednak istotne, po odnotowanym w lipcu znaczącym wzroście niezadowolenia w tym wymiarze, wrzesień przyniósł wyraźne zahamowanie tego trendu. Średnia ocen na koniec trzeciego kwartału okazała się najwyższa od początku roku. W ogólnym bilansie nadal in minus postrzegana jest kondycja gospodarki kraju, jednak i w tym względzie wrześniowe oceny są nieco lepsze niż w dwóch poprzednich miesiącach – można je porównać z rejestrowanymi w maju i czerwcu. Tradycyjnie więcej pozytywnych niż negatywnych opinii wyrażają badani na temat sytuacji swoich zakładów pracy oraz własnych warunków materialnych. O ile jednak oceny dotyczące sytuacji zawodowej najlepsze były w sierpniu, o tyle te, które odnoszą się do kondycji materialnej, poprawiały się do lipca, potem zaczęły spadać.

W przewidywaniach na najbliższy rok trzeci kwartał nie przyniósł jednoznacznych zmian. Porównując prognozy uzyskane w ostatnich trzech miesiącach z czerwcowymi można powiedzieć, że w odniesieniu do sytuacji politycznej początkowo wzrósł pesymizm, natomiast we wrześniu nastąpił powrót do średniej z czerwca. Przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej były w całym trzecim kwartale gorsze niż w czerwcu, przy czym w sierpniu średnia okazała się najniższa w tym roku. Prognozy sytuacji materialnej respondentów i ich rodzin były na początku kwartału najbardziej optymistyczne od początku roku, jednak w sierpniu nastąpił wyraźny wzrost pesymizmu w tym zakresie, a koniec kwartału przyniósł nieznaczną korektę tej zmiany. Przewidywania pracujących dotyczące kondycji ich zakładów pracy najlepsze były w lipcu, natomiast później rejestrowaliśmy stopniowy wzrost pesymizmu. Wrześniowe notowania w tym zakresie należą do najgorszych w tym roku.

oceny-cbos-2014

prognozy-cbos-2014

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w 2014 roku.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *