Jak napisać handout?

Handout

Handout to materiał pomocniczy, rozdawany słuchaczom w czasie wystąpień publicznych (odczytów, prezentacji, wykładów, referatów itp.). Jest on skróconą wersją wystąpienia lub zbiorem omawianych przykładów, tabel, wykresów. Pełni podobną funkcję do prezentacji multimedialnej.

Uwagi

 • Tekst powinien być przejrzysty i estetyczny
 • Syntetycznie i zwięźle prezentować omawiane zagadnienie
 • Należy unikać zwartych bloków tekstu
 • Handouty rozdaje się przed wystąpieniem

Układ

 1. Dane autora (imię, nazwisko, tytuł naukowy, jednostka)
 2. Tytuł prezentacji
 3. Wprowadzenie/streszczenie wystąpienia, przedstawienie tez
 4. Streszczenie kolejnych argumentów
 5. Przykłady
 6. Podsumowanie i wnioski
 7. Bibliografia – lista wykorzystanych pozycji
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.