IX Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej

Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Sekcją Psychologii Sądowej KNSP UJ oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie

zapraszają do udziału w

IX Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej,

która odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2016 roku w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja ma charakter cykliczny i międzynarodowy, a do udziału w niej zapraszani są wybitni eksperci, zajmujący się zagadnieniami na styku psychologii, psychiatrii i prawa. Językami konferencji są polski i angielski, a organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne wykładów plenarnych oraz wybranych sesji.

Panele tematyczne:

  • Praktyczne aspekty opiniowania na potrzeby wymiaru sprawiedliwości;
  • Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne w postępowaniu cywilnym;
  • Pamięć, uwaga i zeznania świadków w perspektywie nauk sądowych;
  • Zastosowanie wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej w kryminologii oraz kryminalistyce;
  • Postępowanie z osobami uzależnionymi w perspektywie psychiatrycznej, psychologicznej i prawniczej;
  • Praca z osobami pozbawionymi wolności;
  • Przestępstwa seksualne;
  • Środki zabezpieczające – aktualne rozwiązania prawne, problemy i kontrowersje w ich stosowaniu.

Przewidziane są również sesje skierowane w szczególności do studentów, gdzie będą oni mogli prezentować wyniki własnych badań lub też referaty będące przeglądem literatury.

Abstrakty można nadsyłać do 18 września 2016 roku.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *