Internet a współczesna ekonomia – nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna

Politechnika Opolska
Wydział Ekonomii i Zarządzania

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Internet a współczesna ekonomia – nowe wyzwania dla społeczeństwa
z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna
,

która odbędzie się 7 grudnia 2015 roku w Opolu.

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja wokół wyzwań jakie stoją przed społeczeństwem w związku ze zmieniającym się sposobem funkcjonowania rynku.

Wśród zagadnień jakie chcieliby poruszyć organizatorzy w trakcie obrad jest również ocena wpływu rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę oraz poszukiwanie docelowego paradygmatu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Tematyka konferencji:

Sesja I – Społeczeństwo w dobie Internetu
1. Cyfryzacja i wirtualizacja współczesnego społeczeństwa
2. Wartości i zagrożenia w komunikacji cyfrowej
3. Nowe formy organizacji społeczeństwa – społeczności wirtualne
4. Ewolucja stylu życia e-społeczeństwa

Sesja II – Gospodarka w dobie Internetu
5. Ekonomia społeczna w sieci
6. Gospodarka oparta na wiedzy a gospodarka oparta na mądrości
7. Innowacyjność a komunikacja cyfrowa
8. E-gospodarka, wirtualizacja systemu finansowego

Sesja III – Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego
9. Wzrost gospodarczy a jakość życia
10. Nierówności społeczne, wykluczenie cyfrowe
11. Rozwój trwały jako docelowy paradygmat rozwoju cywilizacyjnego
12. Wirtualny czy realny rozwój? e-rozrywka, e-administracja, e-edukacja, e-praca, e-opieka zdrowotna, e-usługi itp.

Abstrakty można nadsyłać do 31 października 2015 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

Komitet organizacyjny:

  • dr hab. prof. PO Maria Kalczyńska – przewodnicząca,
  • dr inż. Marcin Łuszczyk,
  • dr Katarzyna Kowalska,
  • dr Paulina Szyja,
  • Koło Naukowe Studentów „Pracownia Badań nad Kulturą” WEiZ Politechniki Opolskiej.

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *